Profil - Dudziński Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej