Profil - Dukalski Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej