Profil - Dulęba Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej