Profil - Dulimow Filip

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej