Profil - Dulko Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej