Profil - Duracz Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej