Profil - Durda Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej