Profil - Durtan Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej