Profil - Durys Szczepan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej