Profil - Duszkiewicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej