Profil - Duśko Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej