Profil - Dużniok Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej