Profil - Dworakowski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej