Profil - Dworski Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej