Profil - Dybko Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej