Profil - Dychtoń Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej