Profil - Dyrlaga Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej