Profil - Dyszkiewicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej