Profil - Dzbikowicz Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej