Profil - Dzbuk Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej