Profil - Dziadulewicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej