Profil - Dziba Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej