Profil - Dzido Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej