Profil - Dzidowski Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej