Profil - Dzieduszko Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej