Profil - Dziedziejko Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej