Profil - Dziemian Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej