Profil - Dziemieszko Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej