Profil - Dzień Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej