Profil - Dzierałtowski-Gintowt Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej