Profil - Dzierzecki Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej