Profil - Dziewanowski Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej