Profil - Dziewicki Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej