Profil - Dziewicz Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej