Profil - Dziewulski-Rawicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej