Profil - Dzik-Dąbek Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej