Profil - Dzitko Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej