Profil - Dziuba Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej