Profil - Dziuba Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej