Profil - Dziubak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej