Profil - Dziurdz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej