Profil - Dzius Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej