Profil - Dziwulak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej