Profil - Dzrzewicki Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej