Profil - Dzwil Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej