Profil - Dzwinel Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej