Profil - Dębowski I.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne