Profil - Dec J.W.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne