Profil - Dolata E.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne