Profil - Domański L.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne